WITT

Van inschrijfformulier naar sleuteloverdracht, wat gebeurt er in de tussentijd?

1. Start Verkoop

Van te voren communiceren wij de datum waarop de verkoop start.  Vanaf die datum staat de informatie van alle woningen, appartementen, woonoppervlakten en Vrij Op Naam-prijzen op de website. Bij Start Verkoop worden er niet direct woningen verkocht.

Vanaf start verkoop kunt u zich online inschrijven voor specifieke woningen. U geeft dan aan welke woningen uw voorkeur hebben. De inschrijftermijn is enkele weken, u heeft dus alle tijd om zich in te schrijven.

2. Inschrijving en toewijzing

U heeft het online inschrijfformulier ingevuld en verzonden. Er wordt toegewezen op basis van de woningvoorkeur die u heeft aangegeven. Bent u als enige geïnteresseerd in een bepaald bouwnummer? Dan wordt de woning aan u toegewezen. Zijn er meerdere belangstellenden voor een bepaald bouwnummer? Dan wijst Synchroon toe. Synchroon is lokaal niet bekend en kan daardoor zonder vooringenomenheid o.b.v. loting een woning toewijzen.

3. Op bezoek bij de makelaar, meer- en minderwerk en het tekenen van de overeenkomst.

Hopelijk heeft u de woning van uw eerste keuze toegewezen gekregen! De makelaar nodigt u uit om het project en de woning in detail met u door te nemen. Als u nog steeds geïnteresseerd bent dan ontvangt u de tekeningen en de contractstukken.

Eén van de contractstukken is de lijst van meer- en minderwerk. Op deze lijst staan de meerwerkopties die de aannemer aanbiedt, inclusief de prijzen. Heeft u wensen die niet op de meer- en minderwerklijst staan? Dan geeft u dit aan bij de makelaar. De makelaar vraagt de aannemer of uw wensen mogelijk zijn binnen het bouwsysteem. De lijst geeft u een goed beeld van (on)mogelijkheden en de kosten.
Thuis laat u het op u inwerken en na ongeveer een week is er weer contact tussen u en de makelaar. U laat weten wat uw besluit is. Gaat u niet door, dan ontvangen wij graag de contractstukken die u ter inzage kreeg, retour. Gaat u door? Gefeliciteerd! De overeenkomsten worden op uw naam gezet, u ontvangt deze ter inzage en u wordt uitgenodigd om de overeenkomsten te ondertekenen.

4. Ik heb op papier een woning gekocht….en hoe nu verder?

Nu volgen er twee parallelle paden.
Pad 1: De notaris en de aannemer ontvangen van ons de getekende overeenkomsten. De aannemer weet nu dat u de woning gekocht heeft en neem contact met u op voor het meer- en minderwerk.. U wordt ook uitgenodigd door de showroom om samen sanitair en tegelwerk voor badkamer en toilet te bespreken. Uw eventuele wensen worden door de (onder)aannemer verwerkt in optietekeningen en u ontvangt een offerte. Tip: bereid uzelf goed voor, denk na over hoe u het huis wilt gaan gebruiken en wat u belangrijk, handig en mooi vindt; Zoals, waar u (extra) wandcontactdozen nodig heeft, welke deuren u mooi vindt etc.

Pad 2: Het wachten begint. De koop- en aannemingsovereenkomst is door u en ons getekend en in de overeenkomst staat een artikel dat heet “Vervullen opschortende voorwaarden”. Dit zijn woorden die je niet elke dag gebruikt. Het betekent dat de koopovereenkomst voor nu wordt opgeschort en werkelijk tot stand komt zodra er enkele voorwaarden zijn vervuld. Dit is in “nieuwbouw Nederland” een gebruikelijk artikel. De voorwaarden kunnen bijvoorbeeld zijn:
• Er is een voorverkoop van minimaal 70% van de woningen (het project kan gebouwd worden als er genoeg toekomstige bewoners zijn).
• De grond is in ons bezit (zodat wij het ook aan u kunnen doorleveren/ verkopen).
• De bouwvergunning is onherroepelijk, ofwel “definitief” (het ontwerp heeft groen licht gekregen).
In de koopovereenkomst staat de datum genoemd waarvóór deze voorwaarden vervuld moeten zijn. Meestal is dat circa een half jaar na Start Verkoop.

5. Hoera, wij gaan bouwen!

Wij kunnen opdracht geven om te starten met de bouw zodra alle opschortende voorwaarden vervuld zijn. Bij de makelaar kunt u nagaan wat de stand van zaken is. De koop- en aannemingsovereenkomsten zijn nu écht tot stand gekomen. Dus krijgt u een brief van ons waarin wij aangeven dat wij de aannemer opdracht hebben gegeven voor de start van de bouw! De aannemer heeft circa 3 maanden de tijd om zich voor te bereiden en om de bouwplaats in te richten. Tegenwoordig begint de bouw van een woning in de fabriek, niet op de bouwplaats. Het kan dus betekenen dat het even duurt voordat u beweging op de bouwplaats ziet.

Ook nodigen wij u in deze brief uit om uw hypotheekstukken in orde te gaan maken, voor zover u dat al niet gedaan heeft. U kunt namelijk op korte termijn naar de notaris om uw grond geleverd te krijgen.
“Hoera, de bouw start” en “rente” zijn woorden die niet echt bij elkaar passen. Tóch worden ze in de brief samen genoemd. Want de grondrente gaat in zodra de opschortende voorwaarden zijn vervuld. Hoe sneller u naar de notaris gaat, hoe minder grondrente u betaalt. De ingangsdatum van de grondrente is dus gekoppeld aan het moment dat het project écht van start gaat, niet aan wanneer iemand een woning in het project koopt.

6. Naar de notaris

De notaris nodigt u uit voor de levering van de grond nádat de notaris uw hypotheekstukken heeft ontvangen. Het is dus belangrijk dat u de hypotheekverstrekker, bij wijze van spreken, achter de broek aan zit. Bij de notaris wordt de grond met u verrekend. Ofwel, het bedrag zoals omschreven in de koopovereenkomst, al dan niet aangevuld met grondrente. De notaris neemt met u de Akte van Levering door en legt deze aan u uit. U tekent de akte; u bent grondbezitter!

7. Feestje!

U heeft zich verdiept in de tekeningen en contact gehad met de aannemer voor de afbouw van uw woning, u bent naar de notaris geweest, u heeft sanitair en tegelwerk uitgezocht en misschien bent al aan het shoppen voor een keuken…. Een nieuwbouwwoning is hard werken, ook voor u! Hoogste tijd voor een feestje! U ontvangt van ons een uitnodiging om samen met ons Start Bouw te vieren. Eigenlijk is dit de eerste buurtborrel, want tijdens dit feestje ontmoet u uw buren en overburen. Gezellig! U vormt al een buurt vóórdat u er woont. Whatsapp-groepen worden opgericht en contactgegevens worden uitgewisseld. Samen op weg naar Wijs wonen in Witt!

8. De bouwtijd begint en de aannemer brengt termijnen bij u in rekening

Bij punt 6 las u zojuist dat u bij de notaris de grond afrekent. Tijdens de bouwtijd brengt de aannemer in termijnen de woning bij u in rekening.
De aannemer start met bouwen. In de aannemingsovereenkomst leest u enkele belangrijke details. Zoals:

  • De bouwfasen en de termijnen van de bouw die de aannemer aan u in rekening brengt: Zodra een deel van de bouw is afgerond ontvangt u een factuur. Een factuur is bijvoorbeeld 10% van de aanneemsom. Alle facturen bij elkaar zijn 100% van de aanneemsom. De facturen hebben een betaaltermijn van 14 dagen. Betaalt u na 14 dagen, dan wordt er bouwrente in rekening gebracht.
  • De werkbare dagen: In de aannemingsovereenkomst staat het aantal werkbare dagen waarbinnen de aannemer de woning aan u moet opleveren. Bekijk op tijd wanneer deze periode afloopt. Dan weet u de uiterlijke termijn waaraan de aannemer zich houdt voor de overdracht van de sleutel. Ook heeft u een richtlijn waarop u uw huidige woonsituatie kunt sturen.

9. Wanneer wordt de woning door de aannemer aan mij opgeleverd?

Deze vraag wordt het meest gesteld en is het lastigs op voorhand te beantwoorden. Daarom is dit een onderwerp waar wij duidelijk en transparant over informeren.

Prognose (!) bij Start Verkoop

Vanaf Start Verkoop geven wij een voorzichtige (!) prognose over de oplevering.
U kunt alléén rechten ontlenen aan de afspraak in de aannemingsovereenkomst: de woning dient aan u opgeleverd te worden binnen een x-aantal werkbare dagen vanaf het leggen van de ruwe begane grond vloer.

Contract

De aannemer kan lange tijd (ook tijdens de bouw) alleen een prognose afgeven en zal terughoudend zijn in het noemen van de maand. Een aannemer kan immers plannen wat hij wil; maar als het weer het niet toelaat of een leverancier roet in het eten gooit dan is de maand die hij aan u noemde alweer van de baan; U niet blij, hij niet blij. De aannemer heeft als enige richtlijn het aantal werkbare dagen in de aannemingsovereenkomst. De aannemer zal u op een gegeven moment uitnodigen voor de voorschouw en voor de oplevering met een concrete datum en tijdstip. Dit is circa een maand voor de sleuteloverdracht.

Dilemma

Misschien voelt u het al aankomen. In de laatste maanden voor oplevering gaat er spanning ontstaan tussen uw planning en die van de aannemer. U wilt afspraken kunnen maken met de stukadoor of de keukenleverancier, maar de aannemer is nog niet zover om een finale opleverdatum te noemen. Dit is een realiteit die bij het kopen van een nieuwbouwwoning hoort. De aannemer heeft vanzelfsprekend uw woongeluk voor ogen en wil vol trots de woning aan u opleveren. Alleen, de aannemer zal de contractuele afspraak met u en zijn eigen planning aanhouden als richtlijn.

Plan de campagne

Een naadloze aansluiting tussen uw huidige woning en uw nieuwe woning kan dus spannend zijn, houd hier rekening mee. Overleg daarom op tijd met uw makelaar of verhuurder welke mogelijkheden er zijn op basis van de opleverprognose tot en met het de uiterste datum als de aannemer het volledige aantal werkbare dagen gebruikt. Overleg ook met bijvoorbeeld met de keukenleverancier, de stukadoor, etc.

Zoekvenster sluiten